Garanti

Vad täcker garantin?

Nick Cabanas ur är tillverkade enligt höga kvalitetskrav. Uren täcks av vår begränsade garanti mot eventuella tillverkningsfel vilka omfattar urverk, index, urtavla och visare.

Garantin för våra ur är giltig i 24 månader från och med inköpsdatum. Efter denna garantiperiod är alla reparationer belagda med en serviceavgift.

Garantin omfattar endast ovanstående delar. Returneras produkten inom garanti-tiden kommer det defekta uret eller delen att bytas ut eller repareras eller bytas ut av Nick Cabana utan extra kostnad. Eventuella fraktkostnader vid reklamation betalas av kund.

Har din klocka en defekt som inte omfattas av garantin? Kontakta vår kundservice på [email protected]

 

Vad omfattas inte av garantin

Vår garanti täcker inte:

  • Defekter och skador på grund av förlust, stöld, brand, vatten eller en naturkatastrof
  • Fel eller skador som orsakats av felaktig användning, slarv (slag, bucklor, krosskador, krossad kristall/glas etc.) eller olyckor
  • Fel eller skador som orsakats av oberättigad reparation eller modifiering
  • Estetiska förändringar, defekter och skador på grund av normalt slitage och åldrande (t. ex. mindre repor på boett och/eller kristall, slitage av klockarmband och flagnad plätering etc.)
  • Batteri, armband, krona eller kristall/glas
  • Klockor vars serienummer saknas eller har raderats, ändrats, förfalskats, ersatts, utplånats eller gjorts oläsligt.

Vid köp från e-handelsplattformar som eBay och Groupon eller en obehörig tredjepartsleverantör på Amazon finns det en risk att uret är förfalskat, använt eller defekt. Vi godkänner endast garantianspråk som åtföljs av originaldokument från auktoriserad återförsäljare eller vår officiella hemsida.

Jag vill reklamera min klocka. Hur gör jag?

Har din klocka ett fel som omfattas av garantin (läs ovan)?

Vänligen skriv ut och fyll i denna reparationsblankett och skicka in tillsammans med din klocka samt kvitto/orderbekräftelse till:

Nick Cabana AB
C/O Dreamlogistics AB
Fanérgatan 14B
56633 Habo

Du betalar själv eventuella fraktkostnader. 

Reparation och service

Min klocka har stannat. Vad gör jag?

Ställ in tiden på prick 12:00 och se till att kronan trycks in helt, mot klockans boett. Vänta 15 minuter för att se om minutvisaren har rört sig.

Om detta inte löser problemet, kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Hur länge förväntas batteriet i min klocka att räcka?

Batterierna i våra klockor förväntas hålla i två till tre år beroende på externa faktorer såsom yttre temperatur, luftfuktighet, lufttryck, etc.

Vilken sorts batteri är det i Nick Cabanas klockor?
Tillbaka